Unde depun cererea de reducere a facturii de energie electrică?

Unde depun cererea de reducere a facturii de energie electrică?

Surprinzător sau nu, statul român a decis să ajute România să acorde subvenții la scară largă consumatorilor de energie electrică și gaze naturale.

„Începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale denumiți, în continuare, furnizori aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului  privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, aprobată cu modificări și completări , denumită în continuare ordonanța de urgență, pentru consumurile de energie electrica și/sau gaze naturale inregistrate de clientii finali beneficiari ai prevederilor ordonantei de urgenta.”

Dacă doriți să reduceți facturile la gaz și electricitate, trebuie să fiți atenți la un singur lucru: prețul gazelor naturale și al energiei electrice va izbucni în 2021, iar dificultatea va începe în sezonul rece.Pentru a înțelege mai bine aspectele gasiti în acest articol informațiile necesare !

Cine poate beneficia de schema de compensare casnici?:

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

Cine poate beneficia de schema de compensare non-casnici?:

a) intreprinderile mici și mijlocii
b) microintreprinderile
c) cabinetele medicale individuale
d) persoanele care exercită profesii liberale, indiferent de forma de organizare;
e) intreprinderi individuale
f) intreprinderi familiale
g) persoanele fizice autorizate

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDĂ MĂSURILE DE SPRIJIN?

 • termică în sistem centralizat
 • energie electrică
 • gaze naturale

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE ?

  • numai pentru un singur sistem de încălzire
  • numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
  • numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
  • numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
  • numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzireau fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

CUM POT OBȚINE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE?

Pentru a se aplica în practică, planul are nevoie și de reguli procedurale, pe care Ministerul Energiei le-a publicat în Monitorul Oficial sub forma Ordinului 1.240/2021. Acest document este în vigoare de la înființare și prevede că clienții pot depune cereri și declarații de răspundere către furnizorii de gaze naturale și energie electrică.

„În aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia , clientii finali  din
ordonanța de urgență vor depune la furnizorii de energie electrică/gaze naturale o cerere însotita de o declarație pe propria răspundere.”
Cererea, însotită de declarația pe propria răspundere, se poate depune în perioada de aplicare a schemei, urmând ca facilitatea să se acorde de către furnizori începând cu luna depunerii cererii. În lipsa declarației, cererea nu poate fi
luata în considerare. Prin excepție, pentru luna noiembrie 2021 cererea poate fi depusă și în luna decembrie 2021.”

Iar pentru cei casnici:

Prin completarea aceluiași formularului de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori.

Este un singur formular, iar modelul acestuia este disponibil aici.

UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE?

 • La sediul primăriei localității pe raza careia se află locuința
 • Pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza careia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București, precum si a Ministerului Muncii si Protecției Sociale
 • Îl poti vedea aici

UNDE DEPUNE FORMULARUL ?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:

 • personal
 • electronic
 • transmis prin poștă

Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:

 • îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;
 • îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

Când primiți o factură de energie electrică de la un furnizor, este important să înțelegeți fiecare componentă a calculului facturii de energie electrică . Pentru asta avem un articol pregatit pentru dumneavoastră.